Zásady práce s os. údaji a Cookies

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším klientem, partnerem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Prosíme, seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

OPTIMAL INTERIER DESIGN spol. s r.o., IČO 639 83 958, se sídlem Hrudičkova 2102/9, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 40129, která provozuje webovou stránku www.optimal-design.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na společnost budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 283 841 565 nebo na e-mailu: info@optimal-design.cz

 

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

?         zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

?         plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

?         umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

?         poskytování služeb, plnění smlouvy

?         Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

?         vedení účetnictví

?         Jste-li zákazníky či obchodní partner, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abych vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

?         marketing ? zasílání pozvánek a novinek

?         Vaše osobní údaje (telefon, e-mail a jméno a příjmení) využíváme za účelem přímého marketingu ? zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem či partnerem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

?         fotografická dokumentace

?         Kulturní a sportovní akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Více informací o fungování Cookies a nástroj pro jejich správu můžete nalézt například na následující adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F a Mailchimp, našim poskytovatelům účetních služeb a daňového poradenství a IT a Web specialistům.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@optimal-design.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k osobním údajům nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup ? jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut/a)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechceme  na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.

Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás osobně, abychom mohli případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty, službami a pozvánkami na akce vám zasíláme jste-li náš zákazník či partner na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem či partnerem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr těchto e-mailů proklikem vyřazení ze seznamu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že všichni, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20.5.2018.COOKIES


Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek. Některé funkce není možné bez cookies využívat.


Na optimal-design.cz nepoužíváme cookies za účelem osobní identifikace uživatelů.

Ukládáme následující druhy cookies:

  • Technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti stránek (identifikátor session).

  • Cookies třetích stran určené pro měření anonymních dat o chování uživatelů a sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics za účelem lepšího přizpůsobení stránek pro uživatele.Nastavení cookies

  • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči.

  • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies. Zablokování souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby optimal-design.cz.

  • Uživatel může svou volbu ohledně nastavení cookies kdykoliv změnit. Uživatel může již uložené soubory cookies vymazat ve svém internetovém prohlížeči.

  • Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele konkrétního internetového prohlížečeVýpis ukládaných cookies


popis

účel.

PHPSESSID*

Identifikátor přístupové session

Používá se k identifikaci aktuální relace

_gat_*

údaje pro statistiku Google Analytics

Zasíláno do Google k analýze

_dc_gtm_*

údaje pro statistiku Google Analytics

Zasíláno do Google k analýze

_ga

údaje pro statistiku Google Analytics

Zasíláno do Google k analýze

_gid

pro statistiku Google Analytics

Zasíláno do Google k analýze

 

Novinky na email

Máte-li zájem o měsíční zasílání zajímavostí ze světa interiérového designu nechte nám na sebe kontakt.

 
Posuň nahoru